Konniveden Haukkavuori

Haukkavuoren kallio sijaitsee Konniveteen työntyvän Kelloniemen länsirannalla. Vuolenkoskelta eli etelästä tultaessa on mahdollista havaita kallion hämmästyttävän selkeä antropomorfinen profiili. Profiili näkyy vain kauempaa vedestä käsin. Kalliossa on ainoastaan yksi pieni mutta sitäkin hienompi maalaus, laukkaavaa hirveä tai hirven vasaa esittävä kuva. Siinä missä muut kalliomaalausten kuvat ovat yleensä erittäin pelkistettyjä ja yksinkertaisia voi Haukkavuoren hirveä pitää hyvin eläväisenä, jopa taiteellisena. Hirvi laukkaa viistossa kallionlohkareessa oikealla syrjällä. Kallio on hieman hankalasti tavoitettavissa ainakin jokamiehenoikeuksia noudattaen. Parhaiten sinne pääsee kesällä meloen Vuolenkoskelta.

prev next