Suomen ensimmäinen kalliomaalauksen adoptointi on toteutunut!

Suomen muinaistaideseura ry on adoptoinut Juusjärven esihistoriallisen kalliomaalauksen tekemällä sopimuksen Länsi-Uudenmaan museon kanssa. Näin se käynnisti Adoptoi monumentti -toiminnan myös Länsi-Uudellamaalla. Kohteelle on laadittu Museoviraston hyväksymä hoitosuunnitelma, jota seura on sitoutunut noudattamaan. Adoptoinnin lähtökohtana on kalliomaalauksen suojelu ja tavoitteena kohteen säilyminen seuraaville sukupolville ja tulevalle tutkimukselle.

Juusjärven maalaus on Suomen hienoimpia ja mielenkiintoisimpia kalliomaalauksia. Vaikka maalauskallio sijaitsee Metsähallituksen maalla, se on yksityisten tonttien keskellä. Kohteella vierailtaessa on hyvä muistaa, että jokamiehenoikeus ei kosken pihapiirejä. SuMu suosittelee, että maalauksilla vierailtaisiin vesitse tai talvella jäätä pitkin Juuusjärven pohjoispäästä jäätilanne huomioiden. Maalaukset näkyvät huomattavasti paremmin talvella kuin muina vuodenaikoina. Suomen muinaistaideseuran jäsenet pääsevät vierailemaan Juusjärven maalauksilla myös silloin, kun kohdetta hoidetaan. Kulku maalauksille sovitaan silloin viereisten mökkitonttien omistajien kanssa.  

Sopimuksen allekirjoitustilaisuus Juusjärvellä. Oik. SuMun pj. Mervi Suomalainen, Länsi-Uudenmaan museon arkeologi Tarja Knuutinen ja SuMun sihteeri, adoptiovastaava Arja Parkkonen.

Maalauksia mahdollisesti vahingoittavan pienen kasvillisuuden poisto kuuluu myös Juusjärven maalauksen hoitosuunnitelmaan.

Jäkälä on levinnyt huolestuttavasti peittäen osan Juusjärven maalauksista.