Hahlavuoressa on kookkaiden kivilohkareiden takan olevassa kallioseinämässä maalauksia noin 2,2 X 1,5 metrin matkalla. Maalausten alaraja on noin 6-7 metriä nykyisen veden pinnasta. Maalauskentästä voi tunnistaa ihmisiä ja hirviä.


Maalauksen löysivät Kari Pietarinen ja Ari Husso talvella 1990.
Kertomus maalauksen löytymisestä löytyy tästä linkistä.

prev next